ANMÄLNINGSAVGIFT - LAG

 Tävlande klasser     |      3 395 kr/lag

 Kämpande klasser  |      2 795 kr/lag

 Sista anmälningsdag till turneringen är 1 april 2024.  

"Early bird" - erbjudandet med rabatt på anmälningsavgiften utgick 31 januari.


VILKA ÖVRIGA KOSTNADER TILLKOMMER?

Inga ytterligare anmälningskostnader tillkommer. OBS! Om ni vill ha dispens för spelare så tillkommer dock en dispensavgift. Läs mer under "Dispenser" i tävlingsreglementet

BETALNING AV AVGIFTER

Efter att er anmälan är gjord så får ni ett bekräftelsemejl med uppgifter om hur ni skall betala in anmälningsavgiften för laget. Betalningen skall vara oss tillhanda senast 20 dagar efter att anmälan är gjord

Anmälan är inte godkänd förrän betalningen har inkommit till oss. OBS!   Inbetalningsdatum för anmälningsavgiften gäller som anmälningsdatum.

Anmälan är bindande och erlagd anmälningsavgift återbetalas ej vid ev urdragning.

* Om myndighetsbeslut innebär att Göteborg Floorball Festival inte kan genomföras eller om en klass ställs in p g a för få anmälda lag, så får anmälda lag full återbetalning av såväl anmälnings- som deltagaravgift.